All information och innehåll på denna sida är generell information och därmed inte legalt bindande. Uppgifter om våra objekt är baserade på trovärdig information från säljaren. Men i och med det faktum att den tillhandahålls av tredje part kan inte Mallorcabyrån eller någon av dess partners garantera eller ansvara för att den är korrekt. Således kan priser och specifikationer, tillgänglighet och villkor komma att ändras utan föregående underrättelse. Personuppgifter och data som kommer från en förfrågan via Mallorcabyråns hemsida, eller via e-mail, kan komma att sparas i en databas som disponeras och ägs av oss, och användas i syfte till att besvara förfrågningar och andra kundrelaterade ändamål. Den person som det berör, godkänner syfte och användande av personliga data genom att läsa detta avsnitt eller skicka en förfrågan eller e-mail.

Policy för skydd av personuppgifter och cookies.

I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2016/679 från den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter informerar vi om att din data kommer att behandlas av Mallorcabyrån Real Estate, som ansvarig för dessa.

Användaren godkänner uttryckligen sparandet av data som samlas in under det att webbplatsen används, eller som tillhandahålls genom att fylla i något formulär, samt de som uppstått av en möjlig affärsförbindelse som anges i första stycket. Under datainsamlingsprocessen och på varje plats på webbsidan där sådana uppgifter begärs kommer användaren att informeras, antingen genom en hyperlänk eller genom att inkludera informationen i själva formuläret, av obligatorisk karaktär eller inte, av insamlandet av sådana data. Till alla användare som väljer att registrera sig på företagets hemsida begär vi nödvändiga uppgifter för de syften som vårt företags verksamhet är avsedd för.

ÄNDAMÅL

Marknadsföring av produkter eller tjänster på webbplatsen. Underhåll av alla relationer, kontraktsmässiga eller ej. Skicka information om produkter och tjänster från vårt företag och/ eller våra partners, inklusive via e-post via "mail" och "nyhetsbrev". Åtskiljande av personuppgifter för användare för statistiska och / eller kommersiella ändamål enligt deras konsumtions- och surfvanor. Du kan utöva rätten att komma åt, rätta, radera och motsätta, eller begränsa behandlingen av dina uppgifter eller direkt motsätta användandet, eller rätten att flytta dessa. Allt detta, skriftligen åtföljd av en kopia av det officiella dokumentet som identifierar det, riktat till den person som ansvarar för behandlingen. I händelse av oenighet med behandlingen har du också rätt att göra anspråk hos den Spanska byrån för dataskydd (AEPD). Uppgifterna kommer att behållas under avtalets eller det kommersiella förhållandet med oss samt den tid som är nödvändig för att följa de rättsliga skyldigheterna. Ansökning, användning, upphandling av någon produkt eller tjänst för korrekt hantering av den begärda tjänsten. Användarens samtycke i förhållande till reklamändamålet och information om nyheter om produkterna via "mail" eller "nyhetsbrev" och/ eller deras "partners". Förutom att visa dig anpassad publicitet adapterad till dina konsumtionsvanor. Överensstämmelse med gällande lagliga skyldigheter vid överföring av uppgifter till offentliga organ eller myndigheter, förutsatt att de är skyldiga i enlighet med lagar och andra författningar.

LEGITIMERING

VARAKTIGHET

RÄTTIGHETER

Användaren accepterar att Mallorcabyrån Real Estate använder cookies och IP-spårning för att samla in data för statistiska ändamål.

Mallorcabyrån förbinder sig att användningen av uppgifter som ingår ovan för att respektera dess sekretess och användning i enlighet med syftet med filen och för att uppfylla sin skyldighet att hålla den och vidta alla åtgärder för att undvika ändring, förlust, behandling eller obehörig tillgång, i enlighet med bestämmelserna i kungligt dekret 1720/2007, genom vilket den förordning som utvecklar LOPD godkänns.

De personuppgifter du lämnar kommer att behandlas automatiskt och sparas hos Mallorcabyrån, som är ägare och ansvarig för dessa data, som enligt gällande lagstiftning, registreras i dataskyddsmyndighetens generaldirektorat. I registret av uppgifter där personuppgifter samlas in, anges de olika fält som är nödvändiga för att göra motsvarande registrering. Om inte annat anges är svaren på frågorna om personuppgifter frivilliga, utan att det saknas svar på nämnda frågor som innebär en minskning av kvaliteten eller kvantiteten av motsvarande tjänster, om inte annat anges.

Den automatiska bearbetning som alla personuppgifter samlas in till följd av begäran, användning, upphandling av någon produkt eller tjänst eller någon transaktion eller operation som gjorts via denna webbplats (inklusive för detta ändamål som underlättas av kunderna för offentliggörande av meddelanden) har som huvudsyfte upprätthållandet av avtalsförhållandet i sitt fall etablerat med den enhet som äger denna webbsida.

De kommer också att användas för förvaltning, administration, tillhandahållande, expansion och förbättring av de tjänster som kunden bestämmer sig för att prenumerera på eller använda, till exempel:

• Om du har prenumererat på nyhetsbrev kommer dina uppgifter endast att användas för att hantera utskick av detta nyhetsbrev.
• Om du har godkänt utskick av reklam, används dina data endast för att hantera leverans av reklam via traditionellt eller elektroniskt sätt. När det gäller e-postadresser eller kontaktformulär på webbplatsen kommer de uppgifter du ger oss via dem att användas uteslutande för att ta itu med de frågor du ställer här.
Allt detta i enlighet med art 22.1 och 22.2 i lagen 34/2002 från den 11 juli, tjänster av informationssamhället och elektronisk handel som modifieras i enlighet med artikel 4 kungligt dekret 13/2012, med sin nya formulering.

Företaget garanterar sekretess för personuppgifter. Den kommer emellertid att delge de data och all annan information som de har tillgång till eller tillgång till via sina system och att de krävs enligt de lagar och andra författningar som är tillämpliga på ärendet. Personuppgifterna kan lagras hos Mallorcabyrån även efter att de formaliserade relationerna har slutförts via bolagets hemsida, uteslutande för ovan angivna ändamål och under alla omständigheter under de lagligt fastställda perioderna, tillgänglig för administrativa eller rättsliga myndigheter.